Η Β' πανεπιστημιακή οφθαλμολογική κλινική

Η  Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ιδρύθηκε με απόφαση της Ιατρικής Σχολής Αθηνών το 2004 και λειτουργεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ». Από την αρχή της λειτουργίας της, όλο το προσωπικό προσπαθεί να ανταποκριθεί κάτω από δύσκολες συνθήκες στην αποστολή του, δίνοντας κυρίως την απαιτούμενη βαρύτητα και προσοχή:

 

 

    • Στην εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής και των ειδικευομένων στην Οφθαλμολογία συναδέλφων.

 

    • Στη σύγχρονη αντιμετώπιση ασθενών με προβλήματα από τους οφθαλμούς.

 

    • Στην επιστημονική-ερευνητική δραστηριότητα, που εκφράζεται με τη συγγραφή και δημοσίευση πρωτότυπων εργασιών σε ξένα περιοδικά, με ερευνητική προσπάθεια και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και διαπανεπιστημιακές δραστηριότητες και με την επιστημονική συνεργασία με άλλες κλινικές του Νοσοκομείου μας.

 

Εκτός από το εκπαιδευτικό και ερευνητικό πρόγραμμα της κλινικής, οι γιατροί της  εξετάζουν ασθενείς με ραντεβού στα τακτικά οφθαλμολογικά ιατρεία, όπου αντιμετωπίζεται η πλειονότητα των οφθαλμικών παθήσεων καθώς και έκτακτων περιπτώσεων εφ'οσον προκύψει ανάλογη ανάγκη. Η Κλινική εφημερεύει σε 24ώρου βάσεως ανά τετραήμερο. Στην περίπτωση πιο σύνθετων οφθαλμολογικών προβλημάτων, οι ασθενείς παραπέμπονται στα επιμέρους εξειδικευμένα τμήματα της κλινικής, όπου γίνονται ειδικότερες εξετάσεις και παρέχεται περαιτέρω αντιμετώπιση. Για επείγουσες και σοβαρές οφθαλμολογικές παθήσεις, η κλινική εξετάζει τους ασθενείς χωρίς ραντεβού, στα επείγοντα οφθαλμολογικά ιατρεία. Εάν απαιτείται από τη φύση της πάθησης, οι ασθενείς εισάγονται στην κλινική για παρακολούθηση και εντατική αντιμετώπιση. Τέλος, η κλινική διαθέτει χειρουργείο στο οποίο διενεργείται καθημερινά μεγάλος αριθμός επεμβάσεων, για τη θεραπεία ποικίλων προβλημάτων.

 

Η προσπάθεια για την επιτυχία των στόχων είναι συνεχής και ομαδική. Η επιδίωξή μας παραμένει πάντα σταθερή και δεν είναι άλλη από τη σύγχρονη και συνεχή εκπαίδευση των φοιτητών και των νέων Ιατρών, σε συνδυασμό με τη φροντίδα και περίθαλψη του αρρώστου με προβλήματα από τα μάτια.

 

 

 

 

Attikon