Στελέχωση

Καθηγητής Παναγιώτης Θεοδοσιάδης, Διευθυντής Κλινικής

Αλέξανδρος Ρουβάς, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ

Μίλτος Παπαθανασίου, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ

Παναγιώτης Σταύρακας, Επιμελητής A’ ΕΣΥ

Δημήτριος Αλωνιστιώτης, Επιμελητής A’ ΕΣΥ

Σοφία Στουγγιώτη, Επιμελήτρια Β’ ΕΣΥ

Ειρήνη Χατζηράλλη, Πανεπιστημιακός Υπότροφος

intro.jpg