Τμήμα κερατοειδούς και διαθλαστικής χειρουργικής

ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ-ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Μιλτιάδης Παπαθανασίου, Επιμελητής Α' ΕΣΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

Το Τμήμα Κερατοειδούς διαθέτει εξελιγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό για την μελέτη, παρακολούθηση και χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων του κερατοειδούς.

Παθήσεις:

 • Κερατόκωνος
 • Λοιμώξεις (μολύνσεις) κερατοειδούς
 • Φυσαλλιδώδης κερατοπάθεια (μετεγχειρητική ή λόγω δυστροφίας Fuchs )
 • Τραύματα κερατοειδούς
 • Eγκαύματα κερατοειδούς
 • Κληρονομικές παθήσεις – δυστροφίες κερατοειδούς
 • Σύνδρομο ξηρού οφθαλμού (ξηροφθαλμία)
 • Παθήσεις επιπεφυκότα (π.χ. πτερύγιο) και εξωτερικής επιφάνειας του οφθαλμού

Εξετάσεις – Θεραπείες

 • Μέτρηση ενδοθηλιακών κυττάρων κερατοειδούς (ενδοθηλιοσκόπηση )
 • Υπερηχητική παχυμετρία κερατοειδούς
 • Φωτογράφιση προσθίου ημιμορίου
 • Τοπογραφία κερατοειδούς (ScheimpflugcameraPentacam)
 • Μέτρηση και μελέτη διαθλαστικών ανωμαλιών του οφθαλμού
 • Αμπερρομετρία οφθαλμού (wavefront analysis)
 • Εφαρμογή θεραπευτικών φακών επαφής
 •  Χρήση Excimerlaser στις παθήσεις του κερατοειδούς - Φωτοθεραπευτική Κερατεκτομή (PTK)

 ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

Ονομάζεται η αντικατάσταση του κερατοειδούς ή τμήματός του από κατάλληλο μόσχευμα.  Έχει ένδειξη σε  χρόνιες  παθήσεις  που έχουν προκαλέσει τέτοια θόλωση ή βλάβες στον κερατοειδή  που καθιστούν την όραση αδύνατη (χρόνιες λοιμώξεις-φλεγμονές, φυσαλλιδώδης κερατοπάθεια είτε μετά επιπλεγμένη εγχείρηση καταρράκτη είτε συνέπεια δυστροφίας Fuchs,  προχωρημένος κερατόκωνος, τραυματισμοί του κερατοειδούς κ.α).

Στο τμήμα μας γίνεται τόσο  η κλασσική μεταμόσχευση κερατοειδούς ολικού πάχους (Διαμπερής Κερατοπλαστική) όσο και νεότερες τεχνικές  μεταμόσχευσης  τμήματος μόνο του κερατοειδούς (Μεταμόσχευση Ενδοθηλίου - DSEK) με τις πιο εξελιγμένες και αποτελεσματικές  χειρουργικές  τεχνικές. Στο τμήμα μας εκτελέσθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η νεότερη τεχνική μεταμόσχευσης ενδοθηλίου του κερατοειδούς το 2007. Εκτελούνται ακόμη σε ειδικές ενδεδειγμένες περιπτώσεις μεταμoσχεύσεις αμνιακής μεμβράνης και μεταμοσχεύσεις στελεχιαίων κυττάρων (stemcells). Η Β΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική είναι εγκεκριμένη από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) για τη διενέργεια μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς.

 Το Τμήμα Κερατοειδούς της κλινικής μας λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και  εξετάζονται ασθενείς με ραντεβού που  προγραμματίζονται στον αριθμό 1535.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Στο Τμήμα μας αντιμετωπίζονται οι διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού (Μυωπία, Υπερμετρωπία, Αστιγματισμός) με ExcimerLaser , με τις τεχνικές PRK, LASEK  και LASIK. Αποτελεί το μόνο τμήμα διαθλαστικής χειρουργικής εγκαταστημένο σε δημόσιο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Αθήνα.

Η μυωπία είναι η διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία τα οπτικά ερεθίσματα δεν εστιάζονται πάνω στον αμφιβληστροειδή αλλά πιο μπροστά από αυτόν. Αυτό οφείλεται  είτε στο αυξημένο μήκος του οφθαλμού, είτε στον κερατοειδή που είναι πολύ κυρτός ή και στα δύο. Έχει σαν συνέπεια τη δυσχερή όραση για μακριά.

Η υπερμετρωπία είναι η διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία τα οπτικά ερεθίσματα εστιάζονται πίσω από τον αμφιβληστροειδή, είτε γιατί ο οφθαλμός έχει μικρό μήκος, είτε γιατί ο κερατοειδής είναι πολύ επίπεδος ή και για τους δύο λόγους. Οι ασθενείς με υπερμετρωπία έχουν δυσχερή όραση κυρίως για κοντά αλλά και για μακριά και πολύ συχνά παρουσιάζουν κοπιωπία, δηλαδή κούραση κατά την προσπάθεια να εστιάσουν.

Ο αστιγματισμός είναι η διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία τα οπτικά ερεθίσματα δεν εστιάζονται σε ένα σημείο (στίγμα). Οφείλεται σε ανωμαλίες της σφαιρικότητας του κερατοειδή όπου κάποιος μεσημβρινός είναι πιο κυρτός ή πιο επίπεδος. Υπάρχει και αστιγματισμός που  οφείλεται σε ανωμαλίες του κρυσταλλοειδούς φακού του οφθαλμού. Οι ασθενείς με αστιγματισμό έχουν θολή όραση για κοντά και μακριά.

Στο Τμήμα Διαθλαστικής Χειρουργικής της κλινικής μας η μελέτη και θεραπεία των διαθλαστικών ανωμαλιών γίνεται με μηχανήματα και τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς. H μελέτη περιλαμβάνει  πλήρη κλινική εξέταση του προσθίου και οπισθίου ημιμορίου του οφθαλμού, υποκειμενική και αντικειμενική μέτρηση της διαθλαστικής κατάστασης, υπερηχητική παχυμετρία ,  τοπογραφία κερατοειδούς  με ScheimpflugcameraPentacam  και  ανάλυση μετώπου κύματος (WavefrontAnalysis) με το  WaveScanAnalyser που μας παρέχουν τη δυνατότητα προγραμματισμού εξατομικευμένης θεραπείας ( CustomisedAblation).

Hεφαρμογή της θεραπείας γίνεται με το ExcimerLaserτελευταίας γενιάς VΙSXSTARS4 IrisRegistrationστο οποίο εισάγονται τα δεδομένα της εξατομικευμένης θεραπείας. Το VΙSXSTARS4 IrisRegistrationέχει το προχωρημένο λογισμικό flyingspotμε VariableSpotSize και VariableRepetitionRate με χρήση EyeTrackerπου παρακολουθεί τις κινήσεις του οφθαλμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Laser εξασφαλίζοντας ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή της θεραπείας.

Το Τμήμα Διαθλαστικής Χειρουργικής  λειτουργεί κάθε Τετάρτη και Παρασκευή και τα ραντεβού προγραμματίζονται στα τηλέφωνα :

210-5831336 (καθημερινά από τις 09.00-14.30)

210-5832017 και 210-5832018 (καθημερινά από τις 11.30-14.30)

 διαθλαστικής χειρουργικής.jpg