Τμήμα γλαυκώματος

ΤΜΗΜΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

 Υπεύθυνος κος Αλωνιστιώτης Δημήτριος, Επιμελητής Β’

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ που ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 Τονομέτρηση με Goldmann – Γωνιοσκοπία

Οπτικά Πεδία (αυτόματη περιμετρία) με Humphrey 745 I

Πάχος οπτικών ινών (RNFL) με StratusOCT 3000 (Zeiss)

Ανάλυση οπτικών ινών με SLPGDxVcc

Ανάλυση οπτικής θηλής με HRT3 (Heidelbergengineering)

Παχυμετρία κερατοειδούς υπερηχητική με Ocuscan (Alcon)

Δυναμική μελέτη γωνίας – ίριδος με υπερηχογραφία UBM

 ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑ

 Τραμπεκουλεκτομή

Τοποθέτηση βαλβίδας Ahmed

Συνδυασμένη φακοθρυψία - τραμπεκουλεκτομή

Nd:Yaglaserιριδοτομή

Κυκλοκρυοπηξία

Argon laser γωνιοπλαστική (ALT)

 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

 Livecity: Αθήνα (Αττικόν – τμήμα γλαυκώματος) ευρωπαϊκή πόλη e-Healh.

 

 γλαυκώματος.jpg