Πρακτική άσκηση φοιτητών

 

9ο – 10ο Εξάμηνο 2017 – 2018

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

                           ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 5ετών ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ 11:15 – 12:30

 

1

Τρίτη

2

Πέμπτη

3

Τρίτη

4

Πέμπτη

5

Τρίτη

6

Πέμπτη

7

Τρίτη

8

Πέμπτη

Εξωτερικά

Ιατρεία

1

2

3

4

2

1

4

3

Τμήμα Γλαυκώματος

& Κερατοειδούς

2

1

4

3

1

2

3

4

Τμήμα Αμφ/δούς

3

4

1

2

4

3

2

1

Χειρουργείο ή Πειραματικό

4

3

2

1

3

4

1

2

 

  • Εξωτερικά ιατρεία: Οφθαλμολογική εξέταση, διάθλαση, οφθαλμοσκόπηση

  • Τμήμα γλαυκώματος: Τονομέτρηση, οπτικά πεδία, οπτικές ίνες

  • Τμήμα κερατοειδούς: Τοπογραφία κερατοειδούς, διαθλαστική χειρουργική

  • Τμήμα αμφιβληστροειδούς: Παθήσεις βυθού, φλουοροαγγειογραφία, OCT

  • Χειρουργείο: Πειραματικό και ζωντανό χειρουργείο


    


   ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ


                              ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 5ετών ΦΟΙΤΗΤΩΝ


        


   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1ο-8ο


    


    


   Τρίτη και Πέμπτη :11.15 π.μ.-12.30 μ.μ. (4  oμάδες φοιτητών):

    

        


    


   1o  EΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ                         Τρίτη   Γραφείο 23 Ισόγειο


         Υπεύθυνος: Σ. Στουγγιώτη                    Πέμπτη


           


    


   2ο  ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ                   


         Υπεύθυνος: Μ. Παπαθανασίου            Τρίτη Β' στάση


      


         ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ                                    

         Υπεύθυνος: Δ. Αλωνιστιώτης              Πέμπτη υπόγειο               


    


    


   3ο ΤΜΗΜΑ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ         

              Υπεύθυνοι: Α. Ρουβάς                     Τρίτη  Γραφείο 17 Ισόγειο


                                  Ε. Χατζηράλλη             Πέμπτη  Γραφείο 17


    


    


        4ο  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ             


                Υπεύθυνος: Μ. Μητσοπούλου             Τρίτη   Κτίριο Ερευνών


            


              ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ                                            


              Υπεύθυνος: Καθ Π. Θεοδοσιάδης        Πέμπτη  Βραχεία Νοσηλεία

    διαθλαστικής χειρουργικής.jpg