Σοφία Στουγγιώτη

Όνομα: Σοφία Στουγγιώτη

Πανεπιστημιακές σπουδές:

Ιατρική Σχολή Εθνικού κ Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ειδικότητα:

1 έτος Παίδων. Γ.Ν. Πεντέλης

3 έτη ΓΝ Πατησίων

Εργασία:

Β’ Πανεπιστηµιακή Οφθαλµολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αττικό Νοσοκοµείο

Χειρουργεία, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, Επιστημονικό Έργο Πανεπιστηµιακής Οφθαλµολογικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αττικό  Νοσοκοµείο  

Ερευνητικό έργο:

Συνεχής επιμόρφωση – συμμετοχή & παρακολούθηση ελληνικών και διεθνών Οφθαλμολογικών Συνεδρίων