Τμήμα υπερηχογραφίας οφθαλμού

Υπεύθυνος Δρ. Αλωνιστιώτης Δημήτριος, Επιμελητής Β’

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΟΤΙ υπερηχογραφία (Α scan, Bscan, biometryκαι UBM).

Ocuscan(Alcon) υπερηχητική βιομετρία – παχυμετρία

IOLMaster(Zeiss) οπτική βιομετρία

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ

Βιομετρία υπερηχητική και οπτική

A-scan και Β-scanυπερηχογράφημα οφθαλμικού βολβού

UBM (ultrasoundbiomicroscopy) 50Hz.

Η Κλινική είναι το μοναδικό Δημόσιο νοσοκομείο στην Αθήνα που παρέχει αυτή την εξέταση.

 υπερηχογραφείας.jpg