Ειδικευόμενοι

 
Τζανετάκου Ειμαρμένη
Κούβαρη Μαρία
Αναστασιάδης Εμμανουήλ
Παπαδάκου Παναγιώτα
Καραγιάννη Ναταλία
Σαϊτάκης Γεώργιος
Κουτσοχέρας Γεώργιος
Ανανίκας Κωνσταντίνος
Μπουρούκη Ευγενία
Μανωλάκης Αντώνιος
Δημητρίου Ελένη
Φαρμάκη Παναγιώτα