Καλώς ήρθατε στη Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική

Η Κλινική ιδρύθηκε με απόφαση της Ιατρικής Σχολής Αθηνών το 2003 και λειτουργεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν». Στα χρόνια αυτά της λειτουργίας της κατάφερε να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί τόσο στον κλινικό όσον και στον εκπαιδευτικό και ερευνητικό τομέα, δικαιώνοντας τις προσδοκίες των ιδρυτών της. Πρώτος Διευθυντής εξελέγη ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης Βέργαδος, ενώ από το 2010 ανέλαβε Διευθυντής ο Καθηγητής κ. Παναγιώτης Θεοδοσιάδης κατόπιν εκλογής.

Η προσπάθεια για την επιτυχία των στόχων της Κλινικής είναι συνεχής και ομαδική. Από την αρχή της λειτουργίας της Κλινικής, όλο το προσωπικό προσπαθεί να ανταποκριθεί κάτω από δύσκολες συνθήκες στην αποστολή του, δίνοντας κυρίως την απαιτούμενη βαρύτητα και προσοχή:

  • Στη σύγχρονη αντιμετώπιση ασθενών με προβλήματα από τα μάτια.
  • Στην εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής και των ειδικευομένων στην Οφθαλμολογία.
  • Στην επιστημονική-ερευνητική δραστηριότητα, που εκφράζεται με τη συγγραφή και δημοσίευση πρωτότυπων εργασιών σε ξένα περιοδικά, με ερευνητική προσπάθεια και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και διαπανεπιστημιακές δραστηριότητες και με την επιστημονική συνεργασία με άλλες κλινικές του Νοσοκομείου μας.