Προπτυχιακή εκπαίδευση

Στην Κλινική εκπαιδεύονται κάθε έτος περίπου 150 φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θεωρητικά μαθήματα από αμφιθεάτρου και πρακτική κλινική άσκηση στα εξωτερικά ιατρεία, στα ειδικά τμήματα και στο χειρουργείο/πειραματικό χειρουργείο.

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση

Η Κλινική διαθέτει 13 οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών στην Οφθαλμολογία και εκπαιδεύει στην παρούσα φάση 15 ειδικευόμενους (οργανικές θέσεις, παρατασιακοί και υπεράριθμοι ειδικευόμενοι) για έναρξη ή συνέχιση ειδικότητας.

Η εκπαίδευση των ειδικευόμενων καλύπτει όλο το φάσμα των κλινικών και χειρουργικών δραστηριοτήτων.

Κάθε Δευτέρα λαμβάνουν χώρα μετεκπαιδευτικές διαλέξεις σε ενδιαφέροντα θέματα και σύγχρονες εξελίξεις με συμμετοχή των ειδικών Οφθαλμιάτρων της Κλινικής και προσκεκλημένων ομιλητών, ενώ κάθε Πέμπτη πραγματοποιούνται μαθήματα αποκλειστικά για ειδικευόμενους σε θεματικούς κύκλους, που καλύπτουν την ύλη της Οφθαλμολογίας με βάση το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του European University Professors of Ophthalmology (EUPO) και το American Academy of Ophthalmology (AAO).