Εξετάσεις-Επεμβάσεις

Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας των κατωτέρω οφθαλμολογικών εξετάσεων και θεραπειών, με τη διαδικασία της προσυνεννόησης (ραντεβού) :

 • Διαθλαστικός έλεγχος
 • Έλεγχος καταρράκτη
 • Οφθαλμολογική εξέταση-βυθοσκόπηση
 • Τονομετρία
 • Γωνιοσκοπία
 • Τοπογραφία κερατοειδούς
 • Οπτικά πεδία (Οπτική περιμετρία)
 • Παχυμετρία κερατοειδούς
 • Φλουροαγγειογραφία
 • Αγγειογραφία με Ινδοκυανίνη (ICG)
 • OCT (Οπτική Τομογραφία Συνοχής) ωχράς και οπτικού νεύρου
 • Βιομετρία
 • Υπερηχογραφία
 • YAG LASER
 • Argon LASER
 • Φωτοδυναμική θεραπεία (PDT)
 • Ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις
 • Μικροεπεμβάσεις (χαλάζιο, πτερύγιο, εντρόπιο, εκτρόπιο)
 • Επεμβάσεις καταρράκτη
 • Μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς
 • Διασύνδεση κολλαγόνου (cross-linking)
 • Αντιγλαυκωματικές επεμβάσεις
 • Επεμβάσεις οπισθίου ημιμορίου (αποκόλληση, οπή ωχράς κηλίδας, επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη, ενδοϋαλοειδική αιμορραγία, τραύματα)