Ερευνητικό έργο

Στην Κλινική διεκπεραιώνονται ερευνητικά κλινικά και πειραματικά πρωτόκολλα από μέλη της Κλινικής, υποψήφιους διδάκτορες και φοιτητές. Η Κλινική συνεργάζεται επίσης με άλλες κλινικές του Νοσοκομείου στα πλαίσια κλινικών πρωτοκόλλων ή με κέντρα του εξωτερικού στα πλαίσια πολυκεντρικών μελετών. 

Επιστημονικό και συγγραφικό έργο

Η Κλινική συμμετέχει με πρωτότυπες εργασίες και διαλέξεις σε όλα τα ελληνικά οφθαλμολογικά συνέδρια και ημερίδες, καθώς και σε διεθνή συνέδρια με υψηλή απήχηση, όπως της Αμερικανικής Ακαδημίας Οφθαλμολογίας (ΑΑΟ), της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ESCRS), της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αμφιβληστροειδούς (EURETINA), του EVER, του ARVO και της Retina Society.

Επιπλέον, δημοσιεύονται στο PubMed ετησίως περίπου 15-20 ερευνητικές εργασίες (πρωτογενείς μελέτες, ανασκοπήσεις, ενδιαφέρουσες περιπτώσεις) από μέλη της Β’ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής, κάποιες από τις οποίες έχουν παρουσιαστεί σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχουν τύχει διακρίσεων.