Ειδικά τμήματα

Τμήμα Αμφιβληστροειδούς

Εκτίμηση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση ασθενών με παθήσεις του αμφιβληστροειδούς (αγγειακές, εκφυλιστικές και φλεγμονώδεις, πχ ηλικιακή εκφύλιση ωχράς, διαβητικό οίδημα ωχράς, αποφράξεις αγγείων αμφιβληστροειδούς) και διενέργεια βασικών (βυθοσκόπηση) και ειδικών εξετάσεων (φωτογράφηση βυθού, οπτική τομογραφία συνοχής-OCT, φλουοροαγγειογραφία, αγγειογραφία με ινδοκυανίνη), καθώς και εξειδικευμένων θεραπειών παθήσεων αμφιβληστροειδούς (ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις, λέιζερ φωτοπηξία, φωτοδυναμική θεραπεία).

Λειτουργεί καθημερινά εκτός Παρασκευής (Β’ Στάση Εξωτερικών Ιατρείων, Γραφείο 17).

 • Υπεύθυνοι: κ. Ρουβάς (Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη), κα Χατζηράλλη (Πέμπτη)
 • Τηλέφωνο: 2105832038
 • Για ραντεβού μέσω 1535, Κωδικός:
 • 02456 (Τμήμα Αμφιβληστροειδούς, κ. Ρουβάς)
 • 06811 (για φλουοροαγγειογραφία, κ. Ρουβάς)
 • 08540 (Τμήμα Αμφιβληστροειδούς και φλουοροαγγειογραφία, κα Χατζηράλλη)

Τμήμα Γλαυκώματος

Εκτίμηση και παρακολούθηση γλαυκωματικών ασθενών ή ασθενών ύποπτων για γλαύκωμα, μελέτη κεφαλής οπτικού νεύρου και οπτικών ινών, διενέργεια απαιτούμενων βασικών (τονομετρία, γωνιοσκοπία) και ειδικών εξετάσεων (Οπτικά πεδία Humphrey, OCT, HRT III). Λειτουργεί Δευτέρα και Πέμπτη στο υπόγειο του νοσοκομείου.

 • Υπεύθυνοι: κ. Αλωνιστιώτης (Πέμπτη), κα Στουγγιώτη (Δευτέρα)
 • Τηλέφωνο: 2105833057
 • Για ραντεβού μέσω 1535, Κωδικός: 02455

Τμήμα Διαβητολογικό-Οφθαλμολογικό

Διαβητολογικό-Οφθαλμολογικό Τμήμα | Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»Εκτίμηση και παρακολούθηση ασθενών με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια διαφόρων σταδίων και προγραμματισμός θεραπευτικών χειρισμών, κατόπιν διενέργειας βασικών (βυθοσκόπηση) και ειδικών εξετάσεων (φωτογράφηση βυθού, OCT, φλουοροαγγειογραφία, Β-υπερηχογραφία). Λειτουργεί κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στον 3ο όροφο (Οφθαλμολογική Κλινική).

 • Υπεύθυνοι: κ. Θεοδοσιάδης (Τετάρτη), κα Χατζηράλλη (Παρασκευή)
 • Τηλέφωνο: 2105831346
 • Για ραντεβού μέσω 1535, Κωδικός: 02451

Τμήμα Καταρράκτη

Εκτίμηση ασθενών με καταρράκτη και προγραμματισμός τους για χειρουργείο καταρράκτη.

Λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στο ισόγειο (Β’ στάση, εξεταστήριο Κ1-Κ2) και κάθε Παρασκευή στο υπόγειο του νοσοκομείου.

 • Υπεύθυνοι: κ. Παπαθανασίου (Δευτέρα-Τετάρτη), κ. Αλωνιστιώτης (Παρασκευή)
 • Τηλέφωνο: 2105832017-2105832018 (κ. Παπαθανασίου), 2105833057 (κ. Αλωνιστιώτης)
 • Για ραντεβού μέσω 1535, Κωδικός:
 • 02448 (κ. Παπαθανασίου)
 • 06533 (κ. Αλωνιστιώτης)

Τμήμα Κερατοειδούς

Εκτίμηση και αντιμετώπιση παθήσεων κερατοειδούς, φακών επαφής και διαθλαστικών ανωμαλιών, διενέργεια τοπογραφίας κερατοειδούς, μέτρησης ενδοθηλιακών κυττάρων κερατοειδούς και προγραμματισμός χειρουργείων κερατοειδούς και μεταμοσχεύσεων.

Λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στο ισόγειο (Β’ στάση, εξεταστήριο Κ1-Κ2).

 • Υπεύθυνος: κ. Παπαθανασίου (Δευτέρα-Τετάρτη)
 • Τηλέφωνο: 2105832017-2105832018
 • Για ραντεβού μέσω 1535, Κωδικός: 02448

Τμήμα οπισθίου ημιμορίου

Εκτίμηση και αντιμετώπιση ασθενών με παθήσεις του υαλοειδούς και προγραμματισμός χειρουργικών επεμβάσεων υαλοειδο-αμφιβληστροειδούς (πχ αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη, οπή ωχράς κηλίδας, ενδοϋαλοειδική αιμορραγία).

Λειτουργεί κάθε Τρίτη στον 3ο όροφο (Οφθαλμολογική Κλινική).

 • Υπεύθυνος: κ. Θεοδοσιάδης (Τρίτη)
 • Τηλέφωνο: 2105831336-2105831346
 • Για ραντεβού μέσω 1535, Κωδικός: 06912

Προεγχειρητικός έλεγχος

Αφορά ασθενείς που προετοιμάζονται προς χειρουργείο και περιλαμβάνει καθορισμένες παρακλινικές εξετάσεις, οφθαλμολογική εκτίμηση και εκτίμηση από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων αναλόγως απαιτήσεων. Διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό (IOL Master) για αξιόπιστο υπολογισμό του ενδοφακού σε χειρουργεία καταρράκτη, αυτόματο διαθλασίμετρο και υπερηχητική βιομετρία.

Όλες οι εξετάσεις γίνονται στον 3ο όροφο (Οφθαλμολογική Κλινική).