Εξωτερικά Ιατρεία | Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»Εξωτερικά ιατρεία

Τα εξωτερικά ιατρεία εξυπηρετούν πλήθος ασθενών με οφθαλμολογικά προβλήματα, κυρίως για τακτικό έλεγχο, διαθλαστικό έλεγχο και γενική οφθαλμολογική εξέταση.

Είναι άρτια εξοπλισμένα με όλα τα αναγκαία τεχνικά μέσα και πλήρως λειτουργικά.

Λειτουργούν καθημερινά εκτός Παρασκευής (Β’ Στάση Εξωτερικών Ιατρείων, Γραφείο 23).

Σε τακτική βάση εξυπηρετούν τους ασθενείς με τη διαδικασία της προσυνεννόησης (ραντεβού), ενώ εξετάζονται επιπλέον όλα τα επείγοντα περιστατικά που παραπέμπονται από το Τ.Ε.Π. και από άλλες κλινικές (εσωτερικοί νοσηλευόμενοι ασθενείς).

  • Υπεύθυνοι: κ. Αλωνιστιώτης (Δευτέρα), κα Στουγγιώτη (Τρίτη-Πέμπτη)
  • Τηλέφωνο: 2105832045
  • Για ραντεβού μέσω 1535, Κωδικός: 02450