Αλέξανδρος Ρουβάς

Αλέξανδρος Ρουβάς

Διευθυντής

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  Αλέξανδρος Αιμ. Ρουβάς

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:  Ελληνική Αεροπορία ( ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  1992 – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  1993)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ  της Β’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΟΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, τίτλοι σπουδών

 • Ιατρική Σχολή, Ιωαννίνων (1983 -1989): Εισαγωγή μετά από εισιτήριες εξετάσεις με σειρά επιτυχίας 12ος – – Βαθμός Πτυχίου: Λίαν Καλώς )
 • Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος: (23/01/1990, Νομαρχία Αθηνών)

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση:

 • Εξειδίκευση: Ειδικευόμενος Οφθαλμολογίας, Οφθαλμολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών (1994-1998)
 • Τίτλος Ειδίκευσης: Οφθαλμολογία (1998) Απόφαση Δ.Υ. 7763/3-7-98
 • Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης, Οφθαλμολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών με πλήρη (κλινική, εκπαιδευτική & ερευνητική) δραστηριότητα και υπεύθυνη θέση στο Τμήμα Αμφιβληστροειδούς (Σεπτέμβριος 2002 – Νοέμβριος  2004)
 • Διδακτορική Διατριβή: ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΑΝ/ΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με θέμα : ‘ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΟΡΙΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΙΟΕΙΔΙΚΗΣ ΝΕΟΑΓΓΕΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ’    και με υπεύθυνη την τριμελή επιτροπή :  Καθ. κ. Μόσχο Μιχαήλ, Αναπλ. Καθ. κ. Λαδά Ιωάννη και Επικ. Καθ. κ. Χρυσάνθη Κουτσανδρέα. Βαθμός: Άριστα

Διδακτικό έργο

 • Διδασκαλία 5ετών φοιτητών Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών στο μάθημα της Οφθαλμολογίας από αμφιθεάτρου (2005 ανελλιπώς ως σήμερα)
 • Διδασκαλία ειδικευομένων Οφθαλμιάτρων στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων του Οφθαλμιατρείου Αθηνών (2009-2010), της Α’ και Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2004 ως σήμερα), της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας (2000 ως σήμερα) και των Οφθαλμολογικών Κλινικών του Νοσοκομείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ΕΛΠΙΣ, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πάτρας.
 • Εκπαίδευση στον τομέα της Παθολογίας του Αμφιβληστροειδούς (Medical Retina) ειδικευμένων οφθαλμιάτρων, αρκετοί από τους οποίους πλαισιώνουν σήμερα με επιτυχία τα Τμήματα Αμφιβληστροειδούς των Νοσοκομείων που εργάζονται .
 • Μαθήματα για ειδικευμένους οφθαλμιάτρους ή ιατρούς άλλων ειδικοτήτων στα πλαίσια προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών (2004 ως σήμερα).
 • Συνοργανωτής & Συντονιστής στο Fun Club Αγγειογραφίας Βυθού στα πλάισια των ετησίων Πανελληνίων Οφθαλμολογικών Συνεδρίων ( 2009 -2010).
 • Επιστημονικός Εκδότης πολυσυγγραφικού βιβλίου για τους ειδικευόμενους στην Οφθαλμολογία και τους ειδικευμένους οφθαλμιάτρους. Συγγραφή του Κεφαλαίου 6 του βιβλίου “Αγγειακές παθήσεις αμφ/δούς.
 • Εισηγήσεις (8) και κλινικά φροντιστήρια (15) σε Πανελλήνια Οφθαλμολογικά Συνέδρια.

Κλινικό έργο

 • Τομέας επιστημονικού ενδιαφέροντος στην Οφθαλμολογία: Παθολογία του Αμφιβληστροειδούς και παθήσεις της ωχράς (“Medical Retina”). Στην Β’ & Α’ Οφθαλμολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών που εργάστηκα είχα την υπευθυνότητα , ήμουν συνεργάτης αντίστοιχα των Τμημάτων Αμφιβληστροειδούς.

Νοσοκομειακές και Πανεπιστημιακές θέσεις

 • Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης, Α’ Οφθαλμολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών (2002 – 2004).
 • Θέση ΕΣΥ Β’  Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών (2004 – ως σήμερα).

Οργανωτικό, διοικητικό και ευρύτερο επιστημονικό έργο

 • Υπεύθυνος Οργάνωσης & Συντονιστής στα Fun Club Αγγειογραφίας Βυθού (1998 – 2008).
 • Υπεύθυνος Τμήματος Αμφιβληστροειδούς , Β’  Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών  νοσ. ΑΤΤΙΚΟΝ (2004- ως σήμερα).
 • Ερευνητικό, συγγραφικό και συντακτικό έργο
 • 67 πλήρεις ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις συνολικά.
 • 4 πλήρεις ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις υπό μορφή κεφαλαίων σε πρακτικά συνεδρίων.
 • Θέμα σχετικό με Παθολογία Αμφιβληστροειδούς: 70 (72.9%)
 • Βιβλιογραφικές αναφορές συνολικά (“citations”): 462 (χωρίς αυτοαναφορές: 425)
 • Βιβλιογραφικές αναφορές από ISI & SCOPUS: 294
 • Βιβλιογραφικές αναφορές σε ιατρικά συγγράμματα: 57
 • Σύνολο αναφορών από ISI, SCOPUS & ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ: 351
 • 2 από τις εργασίες μου έχουν αποσπάσει συνολικά 36 (10 & 26) αναφορές σε ιατρικά συγγράμματα, μερικά από τα οποία αποτελούν διεθνώς κλασικά συγγράμματα Οφθαλμολογίας και Αμφιβληστροειδούς
 • Συνερευνητής (3) σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα .
 • 73 πλήρεις δημοσιεύσεις στην ελληνική βιβλιογραφία (35 σε ελληνικά περιοδικά)
 • 150 ανακοινώσεις – διαλέξεις – εισηγήσεις – στρογγυλές τράπεζες – κλινικά φροντιστήρια ή πόστερ σε ελληνικά (117) και διεθνή (43) συνέδρια
 • 36 στρογγυλές τράπεζες σε ελληνικά (35) ή διεθνή (1) συνέδρια ή ημερίδες (18 από αυτές σαν συντονιστής)
 • Βραβεύσεις εργασιών (1 σε ελληνικά συνέδρια & μία από ελληνικό περιοδικό)