Καθηγητής κ. Παναγιώτης Θεοδοσιάδης

Καθηγητής κ. Παναγιώτης Θεοδοσιάδης

Διευθυντής Κλινικής

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Θεοδοσιάδης

Ημερομηνία γέννησης: 18/3/66

Σημερινή Θέση: Καθηγητής Οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής της Β’ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής, Αττικό Νοσοκομείο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • 1983-1989, Ιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βαθμός:Λίαν Καλώς
 • 1989: Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Ιατρικού Επαγγέλματος, Νομαρχία Αθηνών
Ειδίκευση στην Οφθαλμολογία:
 • 1992-1994: Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Harvard Medical School
 • 1994-1996, Α’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών
 • 1996: Τίτλος Ειδίκευσης : Οφθαλμίατρος
 • 1996: Άδεια Ασκήσεως Ιατρικής Ειδικότητος, Νομαρχία Αθηνών. Μετά τη λήψη της ειδικότητος υπηρέτησα ως άμισθος σύμβουλος της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής κατόπιν απόφασεως της διοικήσεως του νοσοκομείου με εξειδίκευση σε θέματα οπισθίου ημιμορίου.
 • 1990-1993: Διδακτορική Διατριβή: Αγγειακή συμμετοχή επί οξείας χοριοαμφιβληστροειδοπάθειας. Α’ Πανεπιστημιακή, Οφθαλμολογική Κλινική. Βαθμός: Άριστα.
Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό:
 • 5/1996-7/1997 : Έμμισθη θέση fellow στην Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Harvard Medical School.

Διδακτικό έργο

Προπτυχιακή εκπαίδευση:
 • Συμμετοχή στη διδασκαλία φοιτητών Ιατρικής
Μεταπτυχιακή εκπαίδευση:
 • Συμμετοχή στη διδασκαλία ειδικευόμενων Οφθαλμολογίας
 • Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών

Κλινικό/ Εργαστηριακό έργο

 • Εξειδίκευση στο οπίσθιο ημιμόριο (αμφιβληστροειδής-υαλώδες) στην Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Harvard Medical School επί 14 μήνες (Απρίλιος 1996-Ιουνιος 1997).
 • Από το 1997 ως σήμερα, κύρια ενασχόληση με την παθολογία του αμφιβληστροειδούς-υαλώδους και την χειρουργική του οπισθίου ημιμορίου δίνοντας ιδιαίτερη εμφαση στις επιπλεγμένες αποκολλήσεις αμφιβληστροειδούς, όπου έχει ένδειξη η υαλοειδεκτομή.
 • Υπεύθυνος του «Διαβητολογικού-Οφθαλμολογικού» ιατρείου και του τμήματος «Οπισθίου Ημιμορίου»
 • Διενέργεια επεμβάσεων υαλοειδεκτομής και καταρράκτη

Οργανωτικό, διοικητικό και ευρύτερο επιστημονικό έργο

 • Με την ανάληψη των καθηκόντων μου στην Β Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική δημιούργησα :
 • Τακτικό Εξωτερικό Διαβητολογικό Ιατρείο σε συνεργασία με την Β Παθολογική κλινική και είμαι υπεύθυνος για την λειτουργία του.
 • Τη χειρουργική υποδομή για την αντιμετώπιση των περιστατικών που αφορούν την χειρουργική του οπισθίου ημιμορίου
 • Οργάνωση του πειραματικού οφθαλμολογικού εργαστηρίου.

Ερευνητικό, συγγραφικό και συντακτικό έργο

 • Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα
 • 200 εργασίες σε περιοδικά του PubMed κατόπιν κρίσης